شروع

خدمات مهاجرت در کلن در رابطه با امور روزمره و خاص از مهاجران بصورت رایگان و ناشناس حمایت می کند.

چگونه کلاس زبان آلمانی پیدا کنم؟

چگونه می توانم شغل پیدا کنم؟

چگونه می توانم به مدرسه بروم؟

چگونه می توان در مهد کودک مکانی پیدا کرد؟

چگونه می توانم در آلمان بمانم؟

چگونه می توانم تأیید مدارک کار ی/تحصیلی خود را دریافت کنم؟

چگونه می توانم یک اتاق یا آپارتمان در کلن پیدا کنم؟

در بسیاری از مناطق کلن سرویس های مشاور نزدیک به محل سکونت شما و غالباً به زبان مادریتان برای مهاجران راه اندازی کرده ایم.

آیا سن شما
کمتراز27 سال است؟

آیا سن شما
بیشتر از 27 سال
است؟


 

 
 
ارائه تصویری از خدمات مشاوره مهاجرت کلن در اینجا مشاهده کنید